Doorlopend onderzoek naar transformatie van leegstaand vastgoed, zoals winkels, (woon)gebouwen en kantoren!
Smoes Ontwerpen // Architectuur & Stadsontwerpen - kantoorleegstand vastgoed studentenhuisvesting transformatie leegstand leegstaand herinrichting tool architect rotterdam urbanism stadsvernieuwing probleemwijk stedenbouw maakindustrie inpassing prachtwijk parkwijk

TwitterLinkedINFacebook

home publicatie 'de compacte stad' www.devakmantool.nl www.devakmancentraal.nl contact

QUICKSCAN LEEGSTAAND BEDRIJFSGEBOUW TE AALSMEER

NAAR HUISVESTING VOOR MIGRANTENWONINGEN EN / OF SEIZOENSARBEIDERS

Onderstaande publicatie gaat over een quickscan ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten in het voormalige bedrijfsgebouw aan de Hornweg 7 te Aalsmeer. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van circa 1.300 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Deze quickscan vertaalt de ruimtelijke mogelijkheden om het bestaande bedrijfsgebouw te transformeren naar voor bewoning voor arbeidsmigranten bestemde doeleinden. Bij deze quickscan is naast eisen bouwbesluit, bestemmingsplan, vergunning ook getoetst op de Europese eisen van de SKIA ( European Legal Labour Certificate).


(klik op de bladzijden hieronder om door de publicatie te bladeren, het kan even duren voordat het magazine is geladen)