Smoes Ontwerpen // Architectuur & Stadsontwerpen - kantoorleegstand vastgoed studentenhuisvesting transformatie leegstand leegstaand herinrichting tool architect rotterdam urbanism stadsvernieuwing probleemwijk stedenbouw maakindustrie inpassing prachtwijk parkwijk

TwitterLinkedINFacebook


recent //
Boekpresentatie in boekencafe van Platform Economie en Ruimte Klik hier voor het interview!
Artikel transformeren en herbestemmen van leegstaand stedelijke vastgoed in Bouwmarkt November
_ Ism. Livable publicatie over transformeren zorggebouw naar studentenwoningen
Bussinessplan voor het realiseren van appartementenhotel in centrum van Rotterdam
_ Transformatie- en planvoorstel voor het Landgoed Ockenburg te Den Haag
_ Publicatie; Transformatie en structuurontwerp leegstaande gerechtsgebouw te Delft
_ Boek; Transformeren van bestaand stedelijk vastgoed; Een lege huls, of het nieuwe monument
.
Voor 2014 //
_ Quickscan bedrijfsgebouw te Aalsmeer naar woningen voor arbeidsmigranten 
_ Voorstel herbestemming leegstaand bedrijfsgebouw Verhulstplein Den Haag naar zorgwoningen 
_ Voorstel herbestemming gemeentekantoor Vlaardingen - Structuurontwerp naar zorgwoningen 
_ Structuurontwerp herontwikkeling Armamentarium (legermuseum) te Delft naar 'compacte stad'
_ Nieuw logo en website tbv. Onderzoek // Smoes □ Ontwerpen, zie de website
_ Wonen & studeren in het Scheepvaart-kwartier Rotterdam van kantoorleegstand naar wonen
_ Publicatie Transformatie leegstaand stedelijke vastgoed > 'De Vakman Tool'
_ Publicatie 'De Vakman Tool', een instrumentarium tegen leegstand! ISBN 9781471077494
_ Manifest Prijsvraag Energetic City 2050 - Arnhem - zie publicatie pagina 16 en 17
_ 'De Vakman Tool', een instrumentarium tegen leegstand ...
_ Houtlaan 21 - Van kantoorleegstand naar studentenhuisvesting - concept structuurontwerp
_ Flyer 2012 - 'De Vakman Tool', een instrumentarium tegen leegstand ...
_ Van kantoorleegstand naar studentenhuisvesting - project en referenties
_ Publicatie in magazine Nederland Wordt Anders #3 (NWA3) (pagina 4, 41)
_ De Vakman Centraal op website NICIS Institute
_ De Vakman Centraal op website Nederland Wordt Anders en Artikel op Nederland Wordt Anders
_ Flyer 2011 'De Vakman Centraal - aankondiging transitie-model 'De Vakman Tool''
_ Flyer 'De Vakman Centraal'
_ Geschiedenis-scriptie over het 'Gouwblok' - transformatielocatie 'De Vakman Centraal'
_ Animaties project 'De Vakman Centraal'
_ Publicatie 'De Vakman Centraal'
_ Publicatie in magazine Nederland Wordt Anders #2 (NWA2) (pagina 33, 35)
_ Artikel 'De Vakman Centraal'
.
2007 t/m 2014 // workshops en publicaties
_ Workshop OOR / Stadswerk - 2de prijs behaald
_ Workshop ‘De Ring’ Wenen - olv. Birgit de Bruin
_ Workshop ‘Riverstone’ in De Steeg - olv. Bas Maters en Tobias Woldendorp
_ Workshop ‘Parallelle Route’ Postweg in De Steeg - olv. Bas Maters en Tobias Woldendorp
_ Workshop ‘Archeologie van de Rozenkas’ te Lent - olv. Machiel Spaan en Jan Peter Wingender
_ Workshop en publicatie ‘One Room’ Tastenderwijs AvB Arnhem - olv. John Bosch/Gordon Haslett

HOME - update 2017