Privacystatement

Privacy conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit is het privacystatement van Smoes Ontwerpen gevestigd aan de Jan Sonjestraat 24a te Rotterdam

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij behandelen en beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig en verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen wij welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier, in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van onze relaties die wij onder andere verwerken:

Voor- en achternaam

Bedrijf en functie waarvoor u werkzaam bent of waarvan u eigenaar bent

Adresgegevens

Telefoonnummers

E-mailadres

Burgerservice nummer

Kopy ID-kaart/paspoort/rijbewijs

Geboortedatum

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief, uitnodigingen en relatiegeschenken

Contact met u opnemen of onderhouden

Het opstellen van huurovereenkomsten

Het opstellen van koopovereenkomsten

U informeren over wijzigingen

Het debiteuren – crediteuren beheer

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

We zullen uw uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze verklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door een reply te sturen op die ontvangen email met de mededeling dat u uitschreven wilt worden.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website of onze social media kanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@smoesvastgoed.nl.

Wijzigingen en contact

Het kan voorkomen dat dit privacystatement wordt gewijzigd. U vindt op onze website onder het kopje ‘contact’ de laatste versie van ons privacystatement. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Indien nodig nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens door ons niet goed of goed genoeg zijn beveiligd of worden misbruikt, dan kun u kunt hierover altijd contact opnemen met ons via avg@smoesontwerpen.nl.